Menu

Connect with us

Pricing

Arigato BENTO อาหารกล่อง อาริกาโต้ เบ็นโตะ...รับทำข้าวกล่อง อาหารกล่อง งานสัมนาต่างๆ มีเมนูหลากหลายให้เลือก ในสไตล์ ญี่ปุ่น ของ Arigato Bento
ด้วยอาหารคุณภาพ ตามแต่ท่านต้องการ...
1. ยอดการสั่งขั้นต่ำ ราคารวมต้อง มีมูลค่า 2000 บาท ขึ้นไป
2. สั่งอย่างน้อย 10-20 กล่อง ต่อ 1 เมนู
3. สำหรับ 100 กล่องขึ้นไป(กรุณาสั่งเมนูละ 30-50 กล่อง)
4. กรุณาสั่งล่วงหน้า 3-5 วัน
5. ค่าจัดส่งตามระยะทาง

Menu Arigato BENTO Donburi/Mini Box ราคา... 69 B.-

d01 ข้าวหน้า หมูเกาหลี
d02 ข้าวหน้า หมูญี่ปุ่น
d03 ข้าวห้นา หมูย่างซือิ้ว
d04 ข้าวหน้า ไก่ย่างซีอิ้ว
d05 ข้าวหน้า ไก่ทอดญี่ปุ่น
d06 ข้าวหน้า ไก่เทอริยากิ
d07 ข้าวหน้า ไก่อบซอส
d08 ข้าวหน้า ซี่โครงหมูอบซอส

Menu Arigato BENTO Samurai BENTO ราคา...89 B.-

s01 ข้าวชุด หมูเกาหลี
s02 ข้าวขุด หมูญี่ปุุ่น
s03 ข้าวชุด หมูย่างซือิ้ว
s04 ข้าวชุด ไก่ย่างซีอิ้ว
s05 ข้าวชุด ไก่ทอดญี่ปุ่น
s06 ข้าวชุด ไก่เทอริยากิ
s07 ข้าวชุด ไก่อบซอส
s08 ข้าวชุด ซี่โครงหมูอบซอส
s08 ข้าวชุด ซัมมะย่างซีอิ้ว

Menu Arigato BENTO Ninja BENTO ราคา.... 109 B.-

n01 ชุดรวมมิตร Ninja BENTO 1
n02 ชุดรวมมิตร Ninja BENTO 2
n03 ชุดรวมมิตร Ninja BENTO 3
n04 ชุดรวมมิตร Ninja BENTO 4
(พร้อมอาหารพิเศษประจำวัน+ผักดอง+ผลไม้)

Menu Arigato BENTO Kabuki BENTO ราคา ... 149 B.-

k01 ชุดไก่ทอดญี่ปุ่น
k02 ชุดไก่ย่างซีอิ๊ว
k03 ชุดหมูย่างซีอิ๊ว
k04 ชุดสเต็กหมู
k05 ชุดไก่เทอริยาก
k06 ชุดหมูเกาหลี
k07 ชุดซี่โครงหมูอบซอส
k08 ชุดหมูทงคัสซึ
k09 ชุดหมูไก่ยากิโทริ
k10 ชุดซาบะย่างซีอิ้ว
k11 ชุดกุ้งกระเทียม
k12 ชุดซัมมะย่างซีอิ้ว
(พร้อมอาหารพิเศษประจำวัน+ผักดอง+ผลไม้)

Menu Arigato BENTO aSakura BENTO ราคา ... 189 B.-

a01 รวมมิตร Arigato BENTO Sakura 1
a02 รวมมิตร Arigato BENTO Sakura 2
a03 BENTO ชุดปลาไหลย่างซีอิ้ว
a04 BENTO ชุดแซลม่อน เทอริยากิ
(พร้อมอาหารพิเศษประจำวัน+ผักดอง+ผลไม้)


© 2018 Arigatobento All Rights Reserved.
Designed by : AVA studio